Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. oktober kl. 19.30

i Maglebrænde Forsamlingshus.


Ved telefonisk henvendelse til hotline i Covid-19, har vi fået oplyst, at generalforsamlingen kan afholdes efter bestemmelserne ”Spillesteder, konferencer m.v. med siddende puplikum”, da vi har indrettet salen på den måde som sidste gang, altså ved at bestyrelsen sidder ved borde bagerst i rummet, og de øvrige sidder på stole, der er sat med afstand. Der vil blive udleveret mundbind ved indgangsdøren, der skal bruges, indtil man sidder ned, og anvendes igen, når man forlader rummet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.


Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. oktober kl. 19.30 i Maglebrænde Forsamlingshus blev der flertal for at nedlægge Maglebrænde Vandværk for derfor at fusionere med Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk.

Der var 29 afgivne stemmer, hvoraf 28 stemmer for og 1 imod.