Salg af Vandværk

Bestyrelsen for Maglebrænde Vandværk udbyder hermed Maglebrænde Vandværk til salg.

 

Vandværket består af matr. Nr. 39 Maglebrænde By, Maglebrænde, beliggende Nykøbingvej 87, 4850 Stubbekøbing, med et areal på 191 m2, og med offentlig vurdering pr. 1. oktober 2019 på kr. 100.000,00, heraf grundværdi kr. 84.200,00.

 

Desuden består vandværket af en boring på en mark, matr. Nr. 9 q Maglebrænde By, Maglebrænde, beliggende Østerbro 4, 4850 Stubbekøbing, med et areal på 436 m2, og med en offentlig vurdering pr. 1. oktober 2019 på kr. 65.400,00.

 

Vandværkets bygning er på 41 m2, beliggende Nykøbingvej 87. Er opført i mursten og med tag af tagpap samt komplet vandværk med 2 boringer, filteranlæg samt styringer, pumper og lignende. 

 

Vandværket udbydes til højstbydende. Bestyrelsen tillader sig til at gå i dialog med byderne.

 

Dato for overtagelse aftales med bestyrelsen.

 

Sidste frist for indsendelse af bud er fastsat til 15. januar 2021.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden,

Verner Hansen, tlf. nr. 40 31 29 07.